+49 (0) 931 322 460 info@dermaneo.com

Warunki

Wykonawców

Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków (GTGB) umowa zostaje zawarta pomiędzy klientem a DERMANEO GmbH, Gewerbering Süd 2, 97359 Schwarzach am Main, info@dermaneo.com, zwaną dalej dostawcą.

Przedmiot

Sprzedaż produktów kosmetycznych składających się z kremów i produktów przeciwstarzeniowych oferowana jest za pośrednictwem sklepu internetowego shop.dermaneo.com, w aptekach i aptekach, a także na rynkach publicznych i prywatnych. Dodatkowe informacje na temat oferowanych produktów można znaleźć w opisie produktu na stronach oferty.

Umowy

Umowa zawierana jest wyłącznie w handlu elektronicznym za pośrednictwem systemu sklepowego. Przedstawione oferty stanowią niewiążące zaproszenie do złożenia oferty przez zamówienie klienta, które dostawca może następnie zaakceptować. Proces zamawiania zawarcia umowy obejmuje następujące kroki w systemie sklepowym: wybór oferty w żądanej specyfikacji (produkt, numer), naciśnięcie przycisku “Zamówienie”, wpisanie adresu rozliczeniowego i dostawy, sprawdzenie i przetworzenie Zamówienie i wszystkie wpisy, naciśnij przycisk “Zamówienie za opłatą”, e-mail z potwierdzeniem, który został wysłany do dostawcy po zamówieniu z zarejestrowanego adresu e-mail. Wraz z wysłaniem potwierdzenia zamówienia umowa zostaje zawarta.

Własności

Do czasu uiszczenia pełnej płatności dostarczony towar pozostaje własnością dostawcy.

Rezerwacje

Dostawca zastrzega sobie prawo do nieudzielenia tego w przypadku niedostępności przyrzeczonej usługi.

Ceny, koszty wysyłki zwracają koszty wysyłki

Wszystkie ceny są cenami końcowymi i zawierają 19 VAT. Oprócz cen końcowych obowiązują dodatkowe koszty w zależności od metody wysyłki. Jeśli istnieje prawo do odstąpienia od umowy i jest on używany przez tego klienta, klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej.

Płatności

Dostawy

Towar zostanie wysłany niezwłocznie po otrzymaniu płatności. Standardowy czas dostawy wynosi 3-5 dni, chyba że w opisie przedmiotu określono inaczej. Dostawca wysyła zamówienie z magazynu usługodawcy, gdy tylko całe zamówienie jest tam dostępne. Klient zostanie natychmiast poinformowany o wszelkich opóźnieniach. Jeżeli dostawca nie ponosi odpowiedzialności za stałą przeszkodę w dostawie, w szczególności działanie siły wyższej lub niedostarczenie przez własnych dostawców, nawet jeśli odpowiednia transakcja ubezpieczenia została przeprowadzona w odpowiednim czasie, dostawca ma prawo do umowy z klientem. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a otrzymane usługi, w szczególności płatności, zostaną zwrócone.

Zapewnienia

Dostawca otrzymuje, że w przypadku późniejszego wykonania, może on wybrać między naprawą lub nową dostawą, jeśli towary są nowymi towarami, a klient jest przedsiębiorcą. Nie dotyczy to roszczeń odszkodowawczych klienta z powodu uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu lub istotnych zobowiązań umownych, które muszą być koniecznie spełnione w celu osiągnięcia celu umownego. Podobnie nie ma to zastosowania do roszczeń odszkodowawczych po rażącym niedbalstwu lub umyślnym naruszeniu obowiązków przez usługodawcę lub jego przedstawiciela prawnego lub pełnomocników. Ponadto zastosowanie mają przepisy ustawowe.

Umowy

Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, ryzyko przypadkowej utraty i/lub przypadkowego pogorszenia jakości towaru przechodzi na klienta przy dostawie, po wysyłce wraz z dostawą towaru od wybranego usługodawcy.

Alternatywne rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 1 ODR-VO i sekcja 36 VSBG

Komisja Europejska udostępnia internetową platformę rozstrzygania sporów (ODR), którą można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nie jesteśmy zobowiązani i nie chcemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

DERMANEO GMBH

Pierścień handlowy Południe 2 • 97359 Schwarzach
Bawaria Niemcy

© Dermaneo 2020 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Odcisk | Prywatność | Regulamin | Warunki użytkowania